Doporučení jak zacházet s obdrženými semeny a sadbou ze Seznam starých a krajových plodin


Semena:

Druhy, jež žádají brzké setí (mák, jarní obilí, bob...), vysévejte ihned, jakmile to stav půdy u vás dovolí.


Ozimé druhy (obilí) až v září/říjnu.


Teplomilné plodiny k předpěstování (rajčata a papriky) ihned po obdržení vysít doma či ve skleníku, další teplomilné druhy (dýně, okurky...) pak vysít k předpěstování podobně v průběhu dubna. Výsadba všech těchto plodin ven až po přejití nebezpečí mrazíků, případně chránit sazenice venku po výsadbě nějaký čas bílou netkanou textilií.


Dvouleté druhy pro přezimování (například tuřín, mrkev, zelí...) vysévat při pěstování na semeno později než obvykle, aby nepřerostly, protože by se hůře přezimovaly. Dvouletky na semenaření vyséváme tedy zpravidla v červnu až červenci.


Sadba:

Brambory- hlízy dát narašit nebo naklíčit na světle, teplota asi +15 st. a narašené hlízy vysazovat jak je v místě obvyklé.


Sazenice - podle možností ihned zasadit a zalít nebo krátkodobě (několik dní) uložit na chladné a vlhké místo.


Topinambury - ihned vysadit a nebo eventuálně krátkodobě uložit na chladnější místo.