Několik poznámek k pěstování a semenaření

(doporučení zejména pro začínající pěstitele)


- U citlivých druhů si předpěstujte sazeničky doma v truhlíku na okně nebo ve skleníku apod.


- Při setí na záhonek si označte řádky (některé z pěstovaných plodin poznáme až podle vzešlých řádků).


- Ponechte semenům delší dobu k vyklíčení - při setí v řádku lze opatrně odplevelovat mezi řádky. Druhy, které dlouho klíčí, nenechte na záhoně vyschnout (opatrná častější zálivka, přistínění apod.)


- Některé druhy nejde přesazovat (např. mák) - nutný je výsev na konečné stanoviště.


- Pro pěstování na semeno nehnojte, vybírejte nejlépe záhony ve staré síle (organicky hnojené předchozí rok), nebo až ve 3.trati (hnojené předloni).


- Veďte si záznamy o pěstovaných odrůdách.


- Pěstujte dle možností ekologicky - nepoužívejte umělá hnojiva ani pesticidy.


- U cizosprašných druhů dbejte na to, aby nedošlo k cizosprášení (viz Zachování čistoty odrůdy).


- Na semeno sklízejte vyzrálé a zdravé rostliny, sklízejte za sucha; ihned po sklizni označte, o jakou odrůdu jde. Berte osivo vždy z více rostlin, ne pouze z jedné rostliny. Semeno sklízíme z rostlin typických pro danou odrůdu, vitálních, bez napadení chorobami.


- Dělejte výběr dle možností od setí až do sklizně. Vybíráme na semeno vždy nejlepší rostliny (jedince ne dobře vyvinuté, příliš malé, nevybarvené… spotřebujeme např. na jídlo, zkrmíme domácím zvířátkům a podobně ).


- Osiva ukládejte vyčištěná a vysušená na suché, chladné a temné místo vždy s popisem druhu, odrůdy a roku sklizně.


- Ke starým druhům a odrůdám se snažme přistupovat se zájmem, s láskou a citem.


K podrobnějšímu studiu semenářství je možné využít staré knihy (například Bílý V.: Semenářství. Návod ku pěstování hospodářských, zeleninových i květinových semen. Zemědělské knihkupectví A. Neubert Praha 1920; Kulišan A. J.: Pěstování semen zeleninových pro vlastní potřebu. Zemědělské knihkupectví A. Neubert, Praha 1916 aj.), zahraniční literaturu (Heistinger A. a kol.: Handbuch Samengaertnerei. Loewenzahn, Innsbruck 2004 aj.) i publikaci P. Dostálek a kol.: Pěstujeme si vlastní semínka, kterou je možné získat v naší nabídce literatury.