Zpráva o pěstování a vrácení namnožených semenPo sezóně Vás prosíme o vrácení namnožených osiv + sepsání stručné zprávy o pěstování, tak jak je uvedeno v Seznamu plodin, a to vždy do 31. října daného roku, dvouletky a ozimé druhy pak do 31. října roku následujícího.

Ve zprávě o pěstování, prosím, kromě stručného popisu vlastních podmínek pěstování, tj. např. nadmořská výška, půda, způsob pěstování, uveďte:

- jak u Vás odrůda prospívala, jaký byl její zdravotní stav příp. napadení chorobami - jak vzešla, rychlost vývoje i v závislosti na průběhu počasí (vedete-li si přesnou evidenci pak třeba i data hlavních událostí v jejím životě – např. výsev, vzejití, začátek kvetení, začátek sklizňové zralosti, sklizeň na semeno).

- jak Vám chutnala, pokud jste ji zkusili využít na konzum („okoštovat“), opět třeba ve srovnání s jinými odrůdami, jaký měla výnos.

- zda u cizosprašných druhů byla dodržena izolace – tedy přibližně jak daleko byla jiná odrůda téhož druhu.

Ve zprávách o pěstování zkuste také zachytit Váš celkový dojem z odrůdy a třeba některou její typickou vlastnost, ať již z pohledu pěstitelského či kuchyňského. Čím Vás zejména zaujala, jaké byly její hlavní přednosti nebo nedostatky a zda její vzezření a vlastnosti odpovídaly popisu uvedenému v Seznamu plodin, nebo jak se případně od nich odlišovaly.Pokyny k vrácení namnožených semen:

1. Semena, prosím, zasílejte zpět vyčištěná a vysušená.

sušení přirozené – je možné u druhů zrajících dříve, v létě (hrách, luštěniny, obilí, bylinky...), například za teplého počasí na půdě pod střechou nebo i venku;

umělé sušení do cca 30-35 st.C – u druhů zrajících později na podzim (tyčkové fazole, kukuřice...) zpravidla doma u zdroje tepla.

2. K balení použijte průhledné plastikové sáčky, které umožňují rychlé přehlédnutí množství a kvality semen. Ideální jsou sáčky s tzv. uzávěrem („zámkem“), které chrání semena proti vlhkosti (lze je koupit např. v papírnictví) – viz obrázky níže. Semena musí být suchá, jinak v neprodyšném sáčku zplesniví!

3. Každou odrůdu popište - popis je možný lístkem dovnitř sáčku nebo samolepicím štítkem s nápisem zvenku. Popsání musí být trvalé a stálé. Uveďte druh, název odrůdy, rok sklizně a své jméno - např. „Tuřín, dumlík, 2012, Jan Novák“ nebo „Fazol tyčkový, Rychlovarka, 2011, Marie Svobodová“.

4. Orientační množství vrácených semen je zhruba tolik, kolik jste dostali. Vrácená osiva použijeme dále pro další pěstitele, systém funguje na základě svépomoci, vzájemného dávání a braní. (Pokud se Vám podařilo namnožit větší množství osiva, můžete takto poslat 1-2 malé balení a zbytek ponechat ve větším sáčku.)

Vegetativně množené druhy (topinambury, brambory aj.): u nich je vrácení dobrovolné. Vzhledem k tomu, že hlízy, cibulky, kořeny apod. dýchají, je nutno je balit jen do prodyšných obalů (papírový sáček, síťový sáček), popis obdobný jako u semen.Při zaslání zpět prosím uvádějte vždy svou celou adresu a kontakt, stejné jako jste napsali ve sv jarní objednávce, aby bylo možné identifikovat, kdo semínka vrací.

Další možností je rozmnožená semena si ponechat a nabídnout je příští rok přímo v Seznamu pro zájemce z řad veřejnosti. V tom případě Vás prosíme ve stejném termínu taktéž o zprávu, že přihlašujete „svou odrůdu“ do Seznamu + Vaši adresu (semena již nezasílejte). Cenné je nabízet i jen jednu či dvě plodiny, Seznam je pak pestřejší, bohatší a vzniká více možností pro vzájemné výměny osiv i zkušeností s dalšími pěstiteli.Některé nedostatky objevující se tu a tam při vracení semen a jejich náprava:

Semena nejsou dostatečně vysušena a v umělohmotném sáčku pak během krátké doby zplesniví. Správný postup: Semena nutno předem vysušit, u druhů zrajících pozdě na podzim (např. kukuřice) nebo je vybíráme z plodů doma až po sklizni (dýně, kalebasa... ) je třeba dosušit doma u topení, kamen, teplota do 35 stupňů.


Nevhodný popisek na sáčku, například popisovačem na CD/DVD, který se ze sáčku snadno stírá, propiskou, která špatně chytá a nejde přečíst.

Správný postup: Popisek napsat na papírek a vložit dovnitř sáčku nebo napsat na papírovou samolepku a nalepit na sáček.


Záměna odrůd - např. objednáváte-li více odrůd fazolí dojde k záměně, přehození dvou odrůd.

Správný postup: dbát na název odrůdy, vést si evidenci během celé sezóny a odrůdy nezaměnit.


Pozměnění nebo zkomolení názvu, neúplný název odrůdy.

Uvést celý správný název. Například namísto „rajče plané“správně „rajče divoké červené“ nebo „mák setý bílý“ správně „Bílý mák z Biskoupky“ nebo „ředkev Mnichovská zimní“ správně „ředkev Mnichovská pivní ředkev“ nebo „kukuřice Sucharka“ správně „kukuřice cukrová Sachara“


Ukázky namnožených semínek vrácených pěstiteli: